ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียน

นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนางวริศรา ณีศะนันท์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และกลุ่มพัฒนาครูฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เพื่อให้กำลังใจและติดตามการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา (วันที่ 28 มีนาคม 2567)