ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินการค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ.(OBCE Special)”

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นางวริศรา ณีศะนันท์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และนายมนัส ชนะทวีนันทพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ เข้าร่วมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินการค้นหาความโด่ดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเขาหลวง สพม.สุโขทัย (วันที่ 27 มีนาคม 2567)