การแสดงของนักเรียนในงานสักการะพระแม่ย่าจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2567

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้จัดการแสดงของนักเรียนในงานสักการะพระแม่ย่าจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2567 ณ เวทีกลาง ภายในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชุดการแสดง ฟ้อนขันดอก 2. โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ชุดการแสดง ระบำขวัญผึ้ง  (วันที่ 10 มีนาคม 2567)