สพม.สุโขทัย รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” และร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อลดภาระการประเมินของสถานศึกษาระดับ สพท.

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 10/2567 และเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อลดภาระการประเมินของสถานศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการลดภาระการประเมินตามแนวทางที่กำหนดตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามนโยบายระยะเร่งด่วน  (Quick Win) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  (วันที่ 7 มีนาคม 2567)