สพม.สุโขทัย จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ด้วยการเรียนรู้สภาพจริง จากรูปแบบวิธีการปฏิบัติงานที่ประสบผลสำเร็จ และมีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จังหวัดพิษณุโลก (วันที่ 5 มีนาคม 2567)