โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เปิดโลกวิชาการบูรณาการทักษะชีวิต มีจิตอาสา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย​ มอบหมายให้นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการบูรณาการทักษะชีวิต มีจิตอาสา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปี 2566 โดยมีนายอิศราวุฒ ส้มซ่า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้บริหาร​โรงเรียน สังกัด สพม.สุโขทัย​ ผู้บริหาร​ คณะครู​ นักเรียน​ โรงเรียน​เครือข่าย​ คณะกรรมการ​สถานศึกษา​ ผู้บริหาร​ คณะ​ครู​ นักเรียน​ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้คณะครูและนักเรียน ได้แสดงผลงานความสามารถทักษะทางวิชาการ ตามจุดเน้นของโรงเรียน แนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับโรงเรียน  ในเขตพื้นที่บริการ ณ​ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567)