คัดเลือกสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประเมิน โดยมีดร.ไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและรับการประเมินฯ ณ โรงเรียนระหานวิทยา อำเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกำแพงเพชร  (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567)