การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย​ เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ O-NETยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6pด้วยระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะกรรมการระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ณ​ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567)