สพม.สุโขทัย ขอแสดงความยินดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับ นางจิรวรรณ  เต้หล่อง นักทรัพยากรบุคคล ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 11 กันยายน 2566)