บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกได้เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้ผ่านการคัดเลือกได้มา รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งและเลือกสถานศึกษา จำนวน 1pราย นางสาวชลธิราภรณ์ คำแก้ว วิชาเอกชีววิทยา โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567)