เยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย​ พร้อมด้วยนายวัลลภ  เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ยปีการศึกษา 2566 พร้อมให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำสนามสอบ ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จำนวน 4pสนามสอบ ได้แก่สนามสอบโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สนามสอบโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์  สนามสอบโรงเรียนศรีนคร และสนามสอบโรงเรียนเมืองเชลียง (วันที่ 11กุมภาพันธ์ 2567)