โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการ“เรียนดี มีความสุข Anywhere Anytime”

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย​ มอบหมายให้นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “เรียนดี มีความสุข AnywherepAnytime”เปิดโลกวิชาการสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน โดยมีนางสาวเผอิญ วงษ์ทับทิม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มส่งเสริมกสรจัดการศึกษา ผู้บริหาร​โรงเรียน สังกัด สพม.สุโขทัย​ผู้บริหาร​ คณะครู​ นักเรียน​ โรงเรียน​เครือข่าย​ คณะกรรมการ​สถานศึกษา​ ผู้บริหาร​ คณะ​ครู​ นักเรียน​ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม ​เพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและเผยแพร่ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนสู่สาธารณชน  ณ​ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567)