ประชุมขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง ประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567)