โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม จัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ “นนทรีปริทรรศน์” ครั้งที่ 2

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย​ เป็นประธาน​เปิดกิจกรรม มหกรรมวิชาการ “นนทรีปริทรรศน์” ครั้งที่ 2 โดยมีนายวัลลภ  เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย นางสาวจีราภรณ์ รอดเชื้อ ศึกษานิเทศก์ขำนาญการพิเศษ ผู้บริหาร​โรงเรียน สังกัด สพม.สุโขทัย​ผู้บริหาร​ คณะครู​ นักเรียน​ โรงเรียน​เครือข่าย​ คณะกรรมการ​สถานศึกษา​ ผู้บริหาร​ คณะ​ครู​ นักเรียน​ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม ​ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับนักเรียน อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาในอำเภอคีรีมาศ และพื้นที่ข้างเคียงได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมวิชาการในครั้งนี้ด้วย ณ​ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567)