พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย​ มอบหมายให้นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 43 ฉบับพระราชทาน ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่เพื่อใช้ในการศึกษา  โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567)