โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ Open House 2024

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย​ เป็นประธาน​เปิดโลกวิชาการ Open House 2024 โดยมีนายศราวุธ คำแก้ว นายวัลลภ  เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย นายจิโรจน์ สุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ขำนาญการพิเศษ ผู้บริหาร​โรงเรียน สังกัด สพม.สุโขทัย​ คณะกรรมการ​สถานศึกษา​ ผู้บริหาร​ คณะ​ครู​ นักเรียน​ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เข้าร่วมกิจกรรม​ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสแสดงออกถึงทักษะความสามารถทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้                             ณ​ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567)