ประชุมหารือเรื่องสถานีแก้หนี้ กระทรวงศึกษาธิการ

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องสถานีแก้หนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ ประชุมผ่านทาง Video Conference (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567)