ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ปฐมนิเทศ และให้ข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ กับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย ได้แก่นายนพรัตน์  ศรีสุวรรณ กลุ่มวิชาเอกเกษตรกรรม โรงเรียนศรีนคร และนายศักดิ์ดา ภูยิ้ม กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา                      ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567)