สพม.สุโขทัย จัดจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จัดจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 ราย ได้แก่นายยุทธชัย คำอ้อ พนักงานราชการ กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล โรงเรียนเมืองด้งวิทยา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567)