ประชุมการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ (การยกเลิกครูเวรสถานศึกษา) ครั้งที่ 1/2567

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย​ มอบหมายให้                                             นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ (การยกเลิกครูเวรสถานศึกษา) ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วยนางสาวนิรวรรณ เลื่อนชิด                     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม  เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในสถานศึกษาทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการตามความจำเป็นและเหมาะสม ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567)