พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีพัฒนาค่ายลูกเสือสุโขทัย “รามคำแหง”

 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีพัฒนาค่ายลูกเสือสุโขทัย “รามคำแหง”   โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย “รามคำแหง”  ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  (วันที่ 27 มกราคม 2567)