กิจกรรม STRONG CAMP เยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ”

 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย​ มอบหมายให้นางสาวจีราภรณ์ รอดเชื้อ​ศึกษา​นิเทศ​ก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม STRONG CAMPนเยาวชนไทย  “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ภายใต้โครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 9 จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสุโขทัย) ในรูปแบบ Online โดยมีศูนย์กลางปฏิบัติการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Webinar ณ​ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณครูที่ปรึกษา/ผู้รับผิดชอบ และแกนนำนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงปัญหา เข้าใจและประพฤติปฏิบัติในประเด็นการไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ (วันที่ 25 มกราคม 2567)