เมืองเชลียงปริทัศน์ 66

 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย​ มอบหมายให้นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธาน​เปิดงานเมืองเชลียงปริทรรศน์ 66pโดยมี​ศึกษา​นิเทศ​ก์ ผู้บริหาร​โรงเรียน สังกัด สพม.สุโขทัย​ ผู้บริหาร​ คณะครู​ นักเรียน​ โรงเรียน​เครือข่าย​ คณะกรรมการ​สถานศึกษา​ ผู้บริหาร​ คณะ​ครู​ นักเรียน​ โรงเรียนเมืองเชลียง เข้าร่วมกิจกรรม​ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าชมนิทรรศการพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ​ โรงเรียนเมืองเชลียง (วันที่ 25 มกราคม 2567)