โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ “หวันโลกเกมส์” ครั้งที่ 2

นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาเสริมสร้างสานสัมพันธ์ “หวันโลกเกมส์” ครั้งที่ 2 โดยมีนายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย นายวัลลภ  วิบูลย์กูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 นายวรรณที ศรีโนนยาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตใจ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ในการร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาหน่วยงาน มีความสมัครสมานสามัคคี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  (วันที่ 19 มกราคม 2567)