การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) และการย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบจับคู่ครูคืนถิ่น THACHER MATCHING SYSTEM (TMS)

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และกลุ่มบริหารงานบุคคล   เข้าร่วมประชุม ก.ค.ศ.FORUM ประเด็น : ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น (TMS) และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) และการย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบจับคู่ครูคืนถิ่น TEACHER MATCHING SYSTEM (TMS) ผ่านระบบ ZOOMณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 18 มกราคม 2567)