โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย : วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย : วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  พร้อมทั้งเยี่ยมชมฐาน ทั้งหมด 5 ฐาน ดังนี้ ฐานที่ 1  พ่อขุนรามคำแหง  ฐานที่ 2 สถาปัตยกรรมเอกลักษณ์ของศิลปะ ฐานที่ 3 กำเนิดอาณาจักรสุโขทัย ความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย ฐานที่ 4 วัฒนธรรมประเพณีสุโขทัย นางนพมาศ ฐานที่ 5 พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย  โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครู นักเรียน และกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 17 มกราคม 2567)