งานวันครู ประจำปี 2567

 นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธีบูชาบูรพาจารย์ และเป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาวันครู เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครู และวิชาชีพครู ตลอดจนส่งเสริมความสามัคคีความร่วมมือและความเข้าใจอันดีในการพัฒนาการศึกษาต่อไป  ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา (วันที่ 16 มกราคม 2567)