ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 68

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายทวีศักดิ์  นาโสก ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคลากรและประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย (วันที่ 16 มกราคม 2567)