ประชุมคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 8 ประจำปี 2567

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ  คำแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 8 ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “72 พรรษา มหาราชา นักเรียนไทยสุขภาพดี  ด้วยวิถีจิตอาสา“โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมฯ ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 15 มกราคม 2567)