ประชุมโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวรัชดาภรณ์ พันธ์เรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ  ในการเปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โดยมีนายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เป็นประธานการประชุมฯ ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (วันที่ 11 มกราคม 2567)