สพม.สุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดี กับนางสาวศิรภัสสร พูลสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ได้รับโล่เกียรติคุณ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล (วันที่ 11 มกราคม 2567)