โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา เปิดโลกวิชาการ“Happy Learning, Lifelong Learners”ปีการศึกษา 2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโลกวิชาการ “Happy Learning, Lifelong Learners” ปีการศึกษา 2566oพร้อมด้วยนายศราวุธ คำแก้ว  นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินนางนุชจรินทร์ แจ่มสากล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายสันนิธิ ช้างรบ นิติกร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยมีนายอนุชิต กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าชมนิทรรศการพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา (วันที่ 11 มกราคม 2567)