ประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เพื่อรับทราบการดำเนินการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ก.ค.ศ. และรับมอบนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข”ของพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  (วันที่ 10 มกราคม 2567)