สพม.สุโขทัย มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากโรคระบาด COVID-19

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด มอบน้ำดื่ม จำนวน 1,320 ขวด และสิ่งของอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากโรคระบาด COVID-19 โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นการบรรเทาความเดือนร้อน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย