โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และทำบุญประจำปี

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมเป็นเกียรติและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารถวายภัตตาหาร แด่ภิกษุสงฆ์ และทำบุญอาคารโรงฝึกงานหลังใหม่และอาคารห้องสมุดใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม (วันที่ 28 ธันวาคม 2566)