สพม.สุโขทัย ทำบุญเปิดป้ายศาลาอเนกประสงค์ “ศาลารุ่งอรุณ แห่งความสุข”

 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายศราวุธ  คำแก้ว นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สพม.สุโขทัย ร่วมทำบุญเปิดป้ายศาลาอเนกประสงค์ “ศาลารุ่งอรุณ แห่งความสุข” ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 27 ธันวาคม 2566)