ประชุมเตรียมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และนายปวีณ ไชยวงค์วิลาน นักจิตวิทยา เข้าร่วมประชุมประชุมเตรียมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 โดยมีนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอเมืองสุโขทัย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองสุโขทัย (วันที่ 26 ธันวาคม 2566)