ประชุมปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ระยะ 1 ปี ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวนิรวรรณ เลื่อนชิด นักวิชาการศึกษา ผู้แทนคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สท. เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ระยะ 1 ปี ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ ศูนย์นิทรรศการไบเทค บางนา กทม. โดยมีนายเศรษฐาทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดปฏิบัติการ ผ่านระบบ Zoom Meeting (วันที่ 26 ธันวาคม 2566)