ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ปฐมนิเทศ และให้ข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ กับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 1 ราย ได้แก่นางสาวอัสพรินญา หมั่นทรัพย์ วิชาเอกเคมี โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 25 ธันวาคม 2566)