พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 และประจำปี 2566พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 พร้อมด้วยข้าราชการบำนาญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จำนวน 9 ราย ร่วมเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายฯ โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี                                   ทั้งนี้ได้มีนายศราวุธ คำแก้ว นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ  ณ ห้องประชุมสายโกศล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย (วันที่ 22 ธันวาคม 2566)