“จิบกาแฟ แลราชรถ” ครั้งที่ 12

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 12/2566 กิจกรรม “จิบกาแฟ แลราชรถ” เพื่อประชุมหารือข้อราชการระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในรูปแบบกิจกรรมสภากาแฟ ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมสำนักงานแขวงทางหลวงสุโขทัย (วันที่ 21 ธันวาคม 2566)