ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 11/2566

นายดำรง มโนรถ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ และนายสุดเขต  สวยสม  ผอ.สพม.สุโขทัย อนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมฯ ครั้งที่ 11/2566  เพื่อร่วมพิจารณา ข้อราชการในการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารอัตรากำลัง  การเลื่อนวิทยฐานะ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม การย้าย การช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพิจารณาเรื่องอื่นๆ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 19 ธันวาคม 2566)