สพม.สุโขทัย มอบเงิน “กองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพม.สุโขทัย” เพื่อร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนางสาวธญา  (จีจี้) หอมหวล

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  โดยนายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้มอบเงิน “กองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพม.สุโขทัย” เพื่อร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนางสาวธญา  (จีจี้) หอมหวล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  ได้ประสบเหตุตกจากสะพานปูนข้ามแม่น้ำยมจมสูญหาย ณ สะพานบริเวณวัดพระปรางค์ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ของวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ซึ่งมอบผ่านนายอนุชิต กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา (วันที่ 19 ธันวาคม 2566)