ประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดสุโขทัย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายปวีณ ไชยวงค์วิลาน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะ ด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน ปฏิทิน การดำเนินโครงการฯ  ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ทั้งนี้ได้มีครูผู้รับผิดชอบ งานแนะแนวโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม โดยผ่านทางระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO CONFERNCE) โปรแกรม ZOOM จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย (วันที่ 18 ธันวาคม 2566)