ประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจการจัดทำระบบแผนที่โรงเรียน (School Map)

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมชี้แจง                     เพื่อทำความเข้าใจการจัดทำระบบแผนที่โรงเรียน (School Map) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  โดยมี นายศราวุธ คำแก้ว  นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย คณะกรรมการและคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  (วันที่ 18 ธันวาคม 2566)