ประชุมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ”

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ คำแก้ว      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ  ตามนโยบาย“๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ”ยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย โดยมีนายวัลลภ เอี่ยมมะ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 18 ธันวาคม 2566)