ประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน  การประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom meeting ณ ห้องประชุมเจ้าราม สพม.สุโขทัย (วันที่ 18 ธันวาคม 2566)