สพม.สุโขทัย ขอขอบคุณ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ขอขอบคุณนายศศิน คมขำ ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  นายวิโรจน์ ก้อนเกตุ ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา นางสาวกาญจนา สุขมามอญ ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม และนักเรียนร่วมกันวาดภาพศิลปะบนผนังรั้วอาคารสำนักงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  (วันที่ 15 ธันวาคม 2566)