สพม.สุโขทัย ยินดีต้อนรับ

 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายศราวุธ คำแก้ว นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และบุคลากร สพม.สุโขทัย ร่วมให้การต้อนรับ นางสาววิภาดา วัฒนะอาภรณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พร้อมทั้งให้การต้อนรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 14 ธันวาคม 2566)