สพม.สุโขทัย ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.”

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายศราวุธ คำแก้ว                    นายวัลลภ  เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 7/2566 โดย ท่านปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิหงสกุล  เพื่อเด็กและสตรี และดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อนำนโยบาย                  ไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 7 ธันวาคม 2566)